Program "Uvod u poslovanje" sastoji se iz četiri segmenta.

Svaki od segmenata je prilagođen početnicima kako bi im olakšao put ka sticanju konkretnog radnog iskustva.

1. ZNAČAJ I POZNAVANJE POSLOVNE ADMINISTRACIJE

Prvi deo programa obuhvata pojašnjenja vezana za ulogu APR-a, Poreske uprave, knjigovodstva i banke u svakodnevnom poslovanju kompanije. Pojasnićemo kako funkcioniše proces poslovanja i sagledati odnos kompanije sa dobavljačima i klijentima kako bismo skrenuli pažnju na greške koje zaposleni najčešće prave prilikom kreiranja i slanja ponuda klijentima. Da bismo kreirali ponudu, potrebno je da znamo da koristimo Excel, a zatim da fajl konvertujemo u PDF kako bi slanje ponude bilo na adekvatnom nivou. Iz tog razloga, poseban deo programa odnosi se na rad u Excel-u (osnovni nivo).
Takođe, pojasnićemo kako funkcioniše prikupljanje i predstavljanje prikupljenih ponuda nadređenima.

2. VEŠTINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Drugi deo programa se odnosi na veštine usmene i pismene poslovne komunikacije. To podrazmeva smernice za pravilno pisanje Email-ova, kao i smernice za adekvatno vođenje sastanaka. U ovom delu ćemo pojasniti: kako funkcioniše izdavanje faktura klijentima, razliku između predračuna i računa, šta je to avansna uplata i kako da uradite raspored deviznog priliva. Model za izdavanje fakture ćemo kreirati koristeći Excel. Ovaj deo je ključan za sve oni koji se do sada nisu susreli sa administrativnim zadacima.

3. STRUKTURIRANOST U POSLOVANJU

"Stukturiranost u poslovanju" predstavlja treći deo programa i objašnjava značaj načina na koji čuvate poslovnu dokumantaciju, kako u štampanom, tako i u elektronskom obliku. Adekvatan metod čuvanja poslovne dokumentacije nam omogućava da držimo pod kontrolom ugovore, izvode, ponude i ostalu dokumentaciju, koja nam svakodnevno prolazi kroz ruke i na taj način nam olakšava snalaženje u svakodnevnom poslovanju. Ujedno ćemo govoriti i o sistemu koji je najpraktičniji za zavođene finansijskih promena - prihoda i rashoda kompanije.

4. SVRHA MARKETINGA

U današnje vreme, veliki broj ljudi želi da se bavi maketingom. Postavlja se pitanje da li bas svi imaju svest o tome šta je zapravo marketing? Iz tog razloga u četvrtom delu programa govorimo o svrsi marketinga. Tu ćemo sagledati ciljeve i strategiju kompanije, ciljnu grupu i kanale komunikacije kako bismo obuhvatili sve elemente koji mogu imati uticaj na unapređenje prodaje i marketing kampanju koju bismo želeli da sprovedemo. Takođe, objasnićemo razliku između rada u marketinškoj agenciji (koja sprovodi kampanje svojih klijentata) i rada za kompaniju direktno (koja sama sprovodi svoje marketinške kampanje).

Iznenadićete se koliko znate. Samo što to do sada nije imao ko da Vam pokaže.

PRIJAVITE SE O PREDAVAČU