Unapredite svoje poslovne veštine!

PRIJAVITE SE

Želite li da naučite od čega se sastoji poslovanje?

Imate li ideju o privatnom biznisu koji biste želeli da pokrenete?

O PROGRAMUO PREDAVAČU

Program se temelji na stečenom radnom iskustvu i omogućiće Vam da na se kroz konkretne administrativne zadatke i primere pripremite za svoj budući posao.

UKOLIKO ŽELITE DA NAUČITE

Od čega se sastoji poslovanje?

Kako da izdate fakturu?

Koja je razlika između predračuna i računa?

Kako da koristite Excel?

Čemu služi nalog za prenos?

Kako da napravite ponudu u Excel-u?

U kom formatu treba slati ponudu?

Šta je to avansna uplata?

Kako pravilno da napišete Email?

Šta podrazumeva marketing?

Kako izgleda sprovođenje marketinške kampanje?

U TOM SLUČAJU TREBA DA ZNATE

Kako izgleda rad u kompaniji?

Šta je to Agencija za Privredne Registre?

Šta je to PIB a šta šifra delatnosti kompanije?

Čime se bavi računovodstvo (interno ili eksterno)?

Kakav je značaj banke u svakodnevnom poslovanju?

Zašto nam banka šalje izvode?

Čemu služi dinarski, a čemu devizni račun?

Kako se radi raspored deviznog priliva?

Zašto je važno da budete dobro organizovani?

Kako da targeitirate Vašu ciljnu grupu?

Na koji način treba komunicirati sa klijentima?

Da li imate strah od prvog posla? Vreme je da ga prevaziđete i to za samo dva dana.

PRIJAVITE SE MEDIJI O NAMA